9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας Θράκης

9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας Θράκης

Κομοτηνή, 12-13 Απριλίου 2019