6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας Θράκης

 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας Θράκης
Κομοτηνή, 8 Απριλίου 2016