4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας Θράκης

 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας Θράκης - Ξάνθη
Ξάθνη, 4-5 Απριλίου 2014